WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Higiena dzieci i młodzieży Komunikaty Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2018/2019

Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2018/2019

Informacja

Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotycząca przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2018/2019 w województwie świętokrzyskim.

 

W ramach akcji dotyczącej przygotowania placówek nauczania do nowego roku szkolnego 2018/2019 na terenie województwa świętokrzyskiego Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła 228 kontroli sanitarnych. Dodatkowo uzyskano informacje od organów prowadzących i dyrektorów szkół. W sumie pozyskano informację od 530 placówek.

Z przeprowadzonych kontroli oraz uzyskanych informacji wynika, że w okresie wakacji we wszystkich szkołach prowadzone były prace porządkowe. Dokonano przeglądów technicznych budynków oraz przeglądów konserwatorskich bezpiecznego użytkowania sprzętu i urządzeń. Kontrole szkół w związku z przygotowaniem do nowego roku szkolnego wykazały, że w większości szkół były prowadzone prace remontowe:

– klas lekcyjnych,
– bloków żywieniowych,
– bloków sportowych,
– pomieszczeń sanitarnych,
– szatni szkolnych,
– ciągów komunikacyjnych,
– dróg oraz terenów rekreacyjno – sportowych wokół placówek.

Zakres prowadzonych prac był zróżnicowany i obejmował: malowanie pomieszczeń, remont lub wymianę podłóg, wymianę parapetów, wymianę lub malowanie stolarki okiennej i drzwiowej, doposażenie pomieszczeń lub wymianę mebli, zakup pomocy szkolnych, wymianę urządzeń sanitarnych, montowanie wymaganej wentylacji, montaż pojemników na środki higieny osobistej, wymianę instalacji elektrycznej lub lamp oświetleniowych w pomieszczeniach szkoły oraz termomodernizację budynków.

Ponadto w placówkach prowadzono prace związane z:

– rozbudową placówek (nadbudową piętra, dobudowanie 4 sal dydaktycznych, sanitariatu);
– rozbudową bloku żywienia wraz z zapleczem;
– rozbudową placów zabaw;
– budową boisk sportowych.

W dalszym ciągu w niektórych placówkach trwają prace remontowe. Opóźnienia wynikają z trudności związanych z uzyskaniem w odpowiednim czasie środków finansowych. Budynki lub miejsca, w których prowadzone są prace remontowe zostały odpowiednio zabezpieczone.

Jesteś tutaj: Start Higiena dzieci i młodzieży Komunikaty Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2018/2019