WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Higiena środowiska Komunikaty Światowy dzień wody - 22 marca

Komunikaty - Higiena Środowiska

Światowy dzień wody - 22 marca

Światowy Dzień Wody obchodzony corocznie 22 marca, został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uświadomienia, jak ważną rolę odgrywa prawidłowa gospodarka wodna.

20190321woda

Woda jest substancją niezbędną do życia. Odpowiedniej jakości, bezpieczna powinna być dostępna bez ograniczeń dla wszystkich ludzi. Największe zagrożenie stanowi spożywanie wody zanieczyszczonej odchodami ludzkimi i zwierzęcymi, które mogą zawierać liczne czynniki chorobotwórcze. Patogenny występujące w ściekach bytowych mogą powodować ostre i przewlekłe stany chorobowe u dużej liczby osób, w krótkim czasie po konsumpcji zanieczyszczonej wody. Ryzyko zdrowotne spowodowane związkami chemicznymi różni się od zagrożenia mikrobiologicznego. Tylko nieliczne pierwiastki i związki chemiczne zawarte w wodzie mogą spowodować problemy zdrowotne, z wyjątkiem znacznego zanieczyszczenia np. katastrof (przeważnie w takim przypadku woda nie nadaje się do konsumpcji ze względu na zmieniony kolor, smak, zapach). Spożywanie wody zawierającej niepożądane związki chemiczne powoduje powstawanie objawów chorobowych po dłuższym czasie, szczególnie w przypadku substancji rakotwórczych lub kumulujących się w organizmie.

Według szacunków powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w 2018 r. z wody przesyłanej przez wodociągi korzystało około 1203,8 tys. stałych mieszkańców woj. świętokrzyskiego. Pod nadzorem organów inspekcji sanitarnej województwa świętokrzyskiego znajdowało się 255 wodociągów oraz 77 innych podmiotów zaopatrujących w wodę (lokalne ujęcia dostarczające wodę dla domów pomocy społecznej, szpitali, hoteli, przedsiębiorstw prywatnych). Wodę odpowiedniej jakości, spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dostarczały w 2018 r. wszystkie wodociągi oraz 97% skontrolowanych innych podmiotów zaopatrujących w wodę. Nieprawidłowości stwierdzono tylko w dwóch innych podmiotach zaopatrujących w wodę.

Zaopatrzenie ludności w wodę dobrej jakości jest bardzo ważnym elementem zapewnienia właściwego stanu sanitarnego województwa świętokrzyskiego. Na właściwą jakość wody wpływ ma nie tylko sposób jej ujmowania, uzdatniania i dostarczania konsumentom ale również świadomość społeczeństwa. Szczególne zagrożenie dla ujęć wody stanowi niewłaściwa gospodarka ściekowa (brak kanalizacji, nielegalne wylewanie szamba) zbyt intensywne nawożenie upraw, dzikie wysypiska śmieci.

Jesteś tutaj: Start Higiena środowiska Komunikaty Światowy dzień wody - 22 marca