Poradniki, instrukcje - Higiena Środowiska

Informacje dla powodzian

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zwraca się do mieszkańców terenów, na których wystąpiły powodzie i podtopienia o zachowanie podstawowych zasad postępowania pozwalających usunąć zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Do pobrania:

Dodatkowych informacji i pomocy udzielają Powiatowe Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne