WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Żywność Poradniki Żywność - higiena Świąteczne zakupy

Żywność - higiena

Świąteczne zakupy

 

ŚWIĄTECZNE ZAKUPY

Czytaj etykiety, a będziesz miał Święta bez diety!!!!


 

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i trwającym okresem wzmożonych zakupów środków spożywczych, Państwowa Inspekcja Sanitarna przypomina aby podczas zakupów zwrócić szczególną uwagę na:

1. Termin przydatności do spożycia - kupując środki spożywcze opakowane, które przeznaczone są dla konsumenta finalnego należy szczególną uwagę zwrócić na okres trwałości danego produktu, który może być określony:

  • terminem przydatności do spożycia – najczęściej poprzedzony on jest stwierdzeniem „należy spożyć do...". Określenie to podawane jest w przypadku środków spożywczych łatwopsujących się oraz nietrwałych mikrobiologicznie (np. wyroby garmażeryjne). Ostrzega konsumenta o tym, że produkt powinien być spożyty do wskazanej na etykiecie daty – po jej upływie może potencjalnie stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumenta,

  • 20181218 11datą minimalnej trwałości – wskazuje do kiedy prawidłowo przechowywany środek spożywczy zachowuje swoje właściwości.
    W ww. przypadkach na opakowaniu winno znaleźć się stwierdzenie: „najlepiej spożyć przed...". Wyrażenie „najlepiej" informuje konsumenta, że do daty wskazanej przez producenta środek spożywczy zachowuje swoje pierwotne walory smakowe i jakościowe.

2. Oznakowanie środków spożywczych - szczególną uwagę należy zwracać na etykiety. W oznakowaniu środków spożywczych muszą się znaleźć wszystkie wymagane przepisami prawa informacje nt. żywności, m.in.: nazwa środka spożywczego, dane producenta, wykaz składników oraz istotne dla zdrowia konsumenta informacje nt. zawartości alergenów i substancji wywołujących nietolerancje pokarmowe. Ww. informacje winny być również udostępniane konsumentom w przypadku żywności sprzedawanej bez opakowania.

20181218 123. Przechowywanie żywności i warunki sprzedaży - na jakość kupowanych przez nas środków spożywczych wpływa, m. in. sposób ich przechowywania. Producent żywności wskazuje na opakowaniu warunki przechowywania danego produktu spożywczego, których należy bezwzględnie przestrzegać. Dotyczy to w szczególności towarów łatwopsujących się, które wymagają niskich temperatur przechowywania (warunki chłodnicze) i żywności mrożonej.

4. Grzyby, bakalie oraz susz - suszone grzyby najbezpieczniej kupować w opakowaniach producenta oznakowanych numerem atestu na grzyby suszone wydawanym przez uprawnionego grzyboznawcę. Również suszone owoce i bakalie, które kupujemy do świątecznych wypieków oraz na kompot wigilijny możemy nabyć w opakowaniach fabrycznych producenta bądź "na wagę". Przy zakupie suszonych owoców i bakalii możemy sprawdzić, czy nie są one, np. zapleśniałe, zanieczyszczone szkodnikami, ciałami obcymi.

20181218 13

 

 

pdf
Pobierz w pdf

 

Jesteś tutaj: Start Żywność Poradniki Żywność - higiena Świąteczne zakupy