WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Żywność Poradniki Żywność - informacje dla przedsiębiorców Informacja dla zainteresowanych wprowadzeniem po raz pierwszy do obrotu suplementów diety, żywności wzbogacanej, żywności dla określonych grup

Żywność - informacje dla przedsiębiorców

Informacja dla zainteresowanych wprowadzeniem po raz pierwszy do obrotu suplementów diety, żywności wzbogacanej, żywności dla określonych grup

Informacja dla zainteresowanych wprowadzeniem po raz pierwszy do obrotu suplementów diety, żywności wzbogacanej, żywności dla określonych grup


 

20190506 03Podmiot działający na rynku spożywczym, który wprowadza lub ma zamiar wprowadzić po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej suplementy diety, żywność wzbogacaną, żywność dla określonych grup jest zobowiązany powiadomić o tym Głównego Inspektora Sanitarnego. Zasady wprowadzania do obrotu ww. środków spożywczych określają przepisy zawarte w treści art. 29, 30, 31 zamieszczonych w rozdziale 8 „Żywność wprowadzana po raz pierwszy do obrotu”  ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity – Dz. U.z 2018r., poz. 1541z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełniania elektronicznego formularza powiadomienia oraz dokumentacji dotyczącej składanych powiadomień można znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego w informacjach dot. żywności: https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/powiadomienie-o-wprowadzeniu-po-raz-pierwszy-do-obrotu-suplementow-diety-srodkow-spozywczych-wzbogacanych-oraz-zywnosci-dla-okreslonych-grup/

Główny Inspektor Sanitarny na stronie internetowej prowadzi rejestr produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 29 ust. 1 ww. ustawy. Istnieje możliwość sprawdzenia, czy dany środek spożywczy został już zgłoszony do Głównego Inspektora Sanitarnego na stronie internetowej: http://rejestrzp.gis.gov.pl

W myśl art. 100 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto wprowadza po raz pierwszy do obrotu suplement diety, bez powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego podlega karze grzywny.

 

Jesteś tutaj: Start Żywność Poradniki Żywność - informacje dla przedsiębiorców Informacja dla zainteresowanych wprowadzeniem po raz pierwszy do obrotu suplementów diety, żywności wzbogacanej, żywności dla określonych grup